SH nam 150cc-đỏ bản 2019 đăng ký 2020 phanh ABS chạy 3000km ( 34B4-452.21)

99.800.000 

Hotline: 0981.262.789